Η Electromecanica διαθέτει μεγάλη ποικιλία στον βιομηχανικό εξοπλισμό και στα δίκτυα ατμού των οίκων McDonnell & Miller και Hoffman Specialty.